Dobór odmian kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych

Dodano: 15-04-2014

Wybór odmian roślin uprawnych w Polsce jest obecnie ogromny. Polskie i zagraniczne hodowle roślin intensywnie oferują i zachęcają do uprawy swoich odmian, nie oszczędzając na marketingu i reklamie. W 2013 roku, w Krajowym Rejestrze Zbóż było 315 odmian, z czego wiele ma mniej niż 3 lata. Wybór odmiany to bardzo poważne zadanie i nie może to być przypadek. Od dostosowania odmiany do warunków położenia uprawy zależy jej opłacalność. To pierwszoplanowe zadanie jest także istotne zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin. Doboru odmian dokonujemy spośród odmian wszechstronnie przebadanych pod kątem przystosowania do warunków klimatyczno-siedliskowych i pod względem wartości gospodarczej. Wyniki takich specjalistycznych badań i doświadczeń zawarte są w  Polskim Rejestrze Odmian publikowanym corocznie przez COBORU w Słupii Wielkiej. W każdym województwie w oparciu o wyniki stacji doświadczalnych COBORU opracowywane są także takie wyniki. Ocenie podlegają różne cechy charakterystyczne jak plonowanie odmiany, odporność na choroby, wysokość roślin, czas do dojrzałości i inne. Ocena wyrażona jest w skali 9-stopniowej i doskonale pozwala dokonywać porównań między odmianami i dokonywać wyboru. Mamy w Polsce także materiał siewny odmian niezarejestrowanych w Polsce, ze Wspólnotowego Katalogu Odmian (CCA). Katalogi zagraniczne  (CCA i np. niemiecki BSA) zbudowane są podobnie- wszystkie cechy wyrażone są w skali 9- stopniowej. Wg metodyki COBORU odmiany testowane są na dwóch poziomach agrotechniki: przeciętnym i wysokim. Na poziomie przeciętnym (a1) ochrona chemiczna ogranicza się do zaprawiania nasion, stosowania herbicydów i insektycydów. Dawka nawożenia azotowego na poziomie a1 ustalana jest z uwzględnieniem jakości gleby i przedplonu, dotychczasowego przebiegu wegetacji i ilości opadów. Wysoki poziom agrotechniki (a2) obejmuje zwiększone (o 40 kg/ha) nawożenie azotem oraz stosowanie fungicydów i dolistnych nawozów wieloskładnikowych. Warunki, jakie zapewnia poziom a1 dla rozwoju roślin, najbardziej jest zbliżony do wymogów stawianych przez  Integrowaną Ochronę Roślin. W związku z tym wyniki plonowania, odporność na choroby i wyleganie na poziomie a1 powinny być podstawowymi wyznacznikami przy wyborze odmiany zgodnie z zasadami  Integrowanej Ochrony.

            Ułatwieniem przy wyborze odmiany do uprawy są Listy Zalecanych Odmian dla każdego województwa  (tzw. LZO), tworzone na podstawie wyników COBORU.  Praktyka wskazuje, że LZO mają duże znaczenie i stają się ważnym źródłem informacji o odmianach. Ogromne znaczenie ma możliwość obserwacji plantacji doświadczalnych różnych odmian, które zakładają hodowle roślin, firmy handlowe, koncerny chemiczne i inne. Firma PZZ w Kwidzynie ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dla swoich klientów działań doświadczalno-szkoleniowych. Na założonych plantacjach pokazowych prezentujemy wybrane odmiany pszenic, rzepaku i innych. Pozwala to poznawać nowe odmiany i proponowane metody ochrony plantacji. Na podstawie wyników badań i własnych doświadczeń prowadzimy reprodukcję nasienną– produkcję kwalifikowanego materiału siewnego wybranych odmian zbóż ozimych (pszenica i pszenżyto) i zbóż jarych (jęczmień i pszenica). Oferujemy naszym klientom odmiany sprawdzone i dostosowane do warunków klimatyczno-siedliskowych.