Dołącz do programu

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu programu LIDER PZZ - przez: „PZZ „ w Kwidzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie ,ul.Południowa 14 A , Kwidzyn , NIP: 581-00-04-860, REGON : 170298000 w celu realizacji tego programu zgodnie z przyjętym regulaminem? *

W przypadku wybrania nagrody , w tym wycieczki - czy zgadzasz się na podanie danych zawartych w ofercie wycieczki oraz ich przekazanie do firmy organizującej wycieczkę i ubezpieczycielowi wycieczki , tj. danych takich jak : imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, nr i seria dowodu tożsamości, seria i numer paszportu nr telefonu, adres email? *

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny

	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma "PZZ" w Kwidzynie Sp. z o.o.
z siedzibą w Kwidzynie, ul. Południowa14, kod pocztowy 82-500, adres e-mail: firma@pzzkwidzyn.pl, tel. 55-279-26-72.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i w celu realizacji programu LIDER .
	Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonanie programu lojalnościowego  LIDER , do którego Pan/Pani przystąpił/a na podstawie zgody i wypisania formularza programu.
	Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym , tj.warunkiem zawarcia umowy o przystąpienie do programu LIDER  . Brak podania danych osobowych będzie skutkował  nie zawarciem umowy o przystąpienie do programu LIDER.
	Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe  będą przekazywane odbiorcom danych- organizatorowi wycieczek , instytucji ubezpieczeniowych związanych z realizacją wycieczek  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

		

* Pole jest wymagane
** w przypadku chęci zbierania punktów na kilka podmiotów, podać dane każdego z nich